Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6
Zápis do MŠ 2024
7
Zápis do MŠ 2024
8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Naše škola > Projekty > Šablony pro rozvoj vzdělávání III (MŠMT, OPVV, 2021/2022)

Šablony pro rozvoj vzdělávání III (MŠMT, OPVV, 2021/2022)Šablony pro rozvoj vzdělávání III

Finanční podpora: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), MŠMT
Výzva: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony III
Název projektu: Šablony III pro ZŠ MŠ Dvořákova Žatec
Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019953
Role naší školy: příjemce podpory
Realizace: 1. 9. 2021 - 31. 8. 2022
Klíčové aktivity:

3.I/1 Školní asistent - personální podpora MŠ
3.II/1 Školní asistent - personální podpora ZŠ

3.I/9 Projektový den ve výuce MŠ

3.II/12 Projektový den ve výuce ZŠ

Rozpočet projektu: 805 827 Kč
Kontaktní osoby: Mgr. Alena Lukešová, koordinátor projektu
Bc. Eva Frančeová, účetní, administrativa

logo_OPVVV.jpg 

3.I/1 Školní asistent - personální podpora MŠ 

Specifický cíl: Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání
Cíle a popis aktivity: Poskytnou dočasnou personální podporu - školního asistenta MŠ. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do ZŠ.
Výstup aktivity: Práce školního asistenta ve škole ve výši úvazků 0,1 na 1 měsíc.
Počet jednotek 56
Rozpočet na aktivitu: 240 744 Kč

Realizace 


Od 1. září 2021 do 31. srpna 2022 je zaměstnána školní asistentka, která se převážně věnuje dětem, které jsou ohroženy školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do ZŠ.
Z této aktivity jsou hrazeny platy včetně souvisejících odvodů.

3.II/1 Školní asistent - personální podpora ZŠ

Specifický cíl: Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání
Cíle a popis aktivity: Poskytnou dočasnou personální podporu - školního asistenta, který poskytne větší podporu žákům ohroženým školním neúspěchem.
Výstup aktivity: Práce školního asistenta ve škole ve výši úvazků 0,1 na 1 měsíc.
Počet jednotek 129
Rozpočet na aktivitu: 554 571 Kč

Realizace 


Od 1. září 2021 jsou zaměstnány 2 školní asistentky, které se převážně věnují žákům 1. stupně ZŠ, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem.
Z této aktivity hradíme platy obou asistentek včetně souvisejících odvodů.

3.I/9 a 3.II/12 Projektový den ve výuce

Specifický cíl: Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce
Cíle a popis aktivity: Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků spadajících do specifikovaných témat.
Výstup aktivity: Realizovaný projektový den
Počet jednotek 2 (MŠ, ZŠ)
Rozpočet na aktivitu: 2 x 5256 Kč

Realizace 

V průběhu školního roku bude zrealizován jeden 4 hodinový blok projektové výuky v MŠ a jeden 4 hodinový blok v ZŠ, vždy za účasti odborníka pro vybrané téma. Z této aktivity budou hrazeny náklady spojené s realizací projektového dne.