Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Naše škola > Mateřská škola

Mateřská škola


 

Naše školka se nachází v budově Základní školy v Žatci, Petra Bezruče 2000, v přízemí, vchod z hlavního předního vchodu školy. Její kapacita je 26 dětí, v současné době naplněna.

Provoz školky denně od 6.15 do 16.15 hod. Výuku zajišťují kvalifikované učitelky - Mgr. Eva Diepoldová a Mgr. Eva Jeřábková a asistentka Lenka Valová. 

Prostory školky jsou po celkové rekonstrukci, jsou vybaveny novým moderním nábytkem, učebními pomůckami, hračkami a zařízením včetně interaktivní tabule, dataprojektoru a počítače připojeného na internet. Z objektu školky je možno vyjít do přilehlé zahrady, kde jsou instalovány zahradní herní prvky.

Aktuální informace pro školní rok  2021/2022

Organizační pokyny

 • Děti nenosí z domova do třídy z hygienických důvodů hračky, jídlo a pití.
 • Od 14. 3. 2022 byla zrušena povinnost nosit roušku nebo respirátor, děti, zaměstnanci, rodiče nebo návštěvy ve třídě již tyto ochranné prostředky tedy nenosí.
 • Organizační podmínky se mohou změnit podle aktuální epidemiologické, personální a organizační situace.
 • Nadále platí pravidlo, že děti, které vykazují příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění, nemohou být paní učitelkami převzaty.
 • Přeplatky na školném za rok 2022 budou zákonným zástupcům vráceny na bankovní účet, ze kterého je školné hrazeno, nejpozději v prosinci 2022. Platby, které dojdou na účet školy po odeslání přeplatků, budou ponechány a převedeny do roku 2023. Seznam přeplatků bude k dispozici v MŠ.

Celoroční projekty

 

 • Kouzelná tabule“ – interaktivní hry a činnosti
 • „Svět nekončí za vrátky“ – aktivní cvičení, podpora hrubé motoriky
 • „Čtěme dětem“ – čtení s babičkou Jaruškou
 • „Ježkovy Voči“ – bezpečné chování a jednání
 • „Povídálci“ – rozvoj řeči komunikačních dovedností
 • „Šikovné ručičky“ – podpora jemné motoriky
 • „Školáčci“ – podpora školní zralosti a připravenosti
 • „Malá technická univerzita“ – vzdělávací program

Během roku navštívíme, uskutečníme, uvidíme:

 • Divadlo rozmanitostí Most
 • Městské divadlo Žatec
 • Městská knihovna Žatec – „Čtenářský klubík“
 • Setkání s asistenčním psem a koněm
 • Návštěva chovatelského kroužku s drobnými zvířaty - adopce
 • Regionální muzeum K. A. Polánka
 • Divadlo „Řimbaba“ ve školičce
 • Tematicky zaměřené dopolední pobyty venku
 • Návštěva ZUŠ – zápis
 • Odborná přednáška pro rodiče – první pomoc u dětí
 • Sběr kaštanů, papíru
 • „Kouzelník Waldini“
 • „Balónková Evička“ ve školičce
 • „PRIMAVIZUS“ – vyšetření zraku dětí
 • „Focení s paní Ladou Baladovou“ – Vánoce, školáci – tablo, konec školního roku

Akce na měsíc květen 2022

 

 • 2. 5. Interaktivní hry a činnosti -  MAGIC BOX     

 • 4. 5. Dílnička - dárek pro maminku 

 • 5. 5. Nahrávání přáníčka ke Dni matek
 • 6. 5. Malá technická univerzita
 • 7. 5. Chmelfest - účast v průvodu
 • 9. 5. Návštěva ZUŠ v Žatci - starší děti
 • 11. 5. Fotografování dětí
 • 13. 5. Malá technická univerzita
 • 17. 5. Pohádkový karneval č. 2
 • 18. 5. Divadlo v Žatci
 • 20. a 23. 5. Dvoudenní projekt "Želvička" v rámci projektu MŠ Den Země
 • 26. 5. Čtenářský klub 
 • 27. 5. Beseda se záchranáři                                                                                                                                                                                                        

Pokyny pro zákonné zástupce

V současné době (platnost od 14. 3. 2022) zákonní zástupci již nejsou povinni mít ve vnitřních prostorech školy nasazené ochranné prostředky dýchacích cest.

V případě, že je dítě alergik, předejte mateřské škole lékařskou zprávu, která je součástí dokumentace dítěte – posudek o zdravotním stavu dítěte.

Prosíme o nahlášení aktuálního kontaktu na zákonného zástupce dítěte, který v případě potřeby bude vždy dostupný.

Žádáme zákonné zástupce, aby z důvodu změny výše úplaty za předškolní vzdělávání od září 2022 (350 Kč/měs) případně upravili platební příkazy.

Pár slov o nás o naší školce

Školka se nachází v budově Základní školy v Žatci, Petra Bezruče 2000, v přízemí, vchod z hlavního předního vchodu školy.

Zobrazit na mapě

Provoz školky denně od 6.15 do 16.15 hod. Výuku zajišťují kvalifikované učitelky - Mgr. Eva Diepoldová a Mgr. Eva Jeřábková a asistentka Lenka Valová.

Děti vzděláváme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Provoz školky byl zahájen 4. listopadu 2013. Celková kapacita MŠ je 26 dětí, v současné době je naplněna.

Prostory školky jsou po celkové rekonstrukci, jsou vybaveny novým moderním nábytkem, učebními pomůckami, hračkami a zařízením včetně interaktivní tabule, dataprojektoru a počítače připojeného na internet. Z objektu školky je možno vyjít do přilehlé zahrady, kde jsou instalovány zahradní herní prvky.

Kontakty

 • Telefon: +420 724 001 927 (přímo učebna MŠ)
 • Ředitelka MŠ: Mgr. Radka Vlčková, telefon: +420 415 710 598 a +420 724 006 148 
 • Email: ms1@centrum.cz (MŠ) nebo r.vlckova@zsp-zatec.cz (ředitelství) nebo skola@zsp-zatec.cz (podatelna)
 • Web: www.zsp-zatec.cz
 • DS: s6nj3wz
 • Školka se nachází v budově Základní školy v Žatci, Petra Bezruče 2000, v přízemí, vchod z hlavního předního vchodu školy.

  Zobrazit na mapě