Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6
Zápis do MŠ 2024
7
Zápis do MŠ 2024
8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Naše škola > Mateřská škola

Mateřská škola


  

Naše školka se nachází v budově Základní školy v Žatci, Petra Bezruče 2000, v přízemí, vchod z hlavního předního vchodu školy. Její kapacita je 26 dětí, v současné době naplněna.

Provoz školky denně od 6.15 do 16.15 hod. Výuku zajišťují kvalifikované učitelky.

Prostory školky jsou po celkové rekonstrukci, jsou vybaveny novým moderním nábytkem, učebními pomůckami, hračkami a zařízením včetně interaktivní tabule, dataprojektoru a počítače připojeného na internet. Z objektu školky je možno vyjít do přilehlé zahrady, kde jsou instalovány zahradní herní prvky.

Od září 2023 používáme informační systém pro školky Twigsee - "vše co školka potřebuje v jedné aplikaci". Přihlášení do aplikace kliknutím na ikonu twigsee v záhlaví. Přihlašovací údaje i krátké seznámení s aplikací obdrží rodiče v MŠ.

 

 

Aktuální informace pro školní rok  2023/2024

Organizační pokyny

 • Děti nenosí z domova do třídy z hygienických důvodů hračky, jídlo a pití.
 • Platí pravidlo, že děti, které vykazují příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění, nemohou být paní učitelkami převzaty.
 • Přeplatky na školném za rok 2024 budou zákonným zástupcům buď vráceny v prosinci na bankovní účet, ze kterého je školné hrazeno nebo ponechány a převedeny do roku 2025. Platby, které dojdou na účet školy po odeslání přeplatků, budou ponechány a převedeny do roku 2025. Seznam přeplatků bude dispozici v MŠ.

Celoroční projekty

 

 • Kouzelná tabule“ – interaktivní hry a činnosti
 • „Čtěme dětem“ – čtení s babičkou Jaruškou
 • „Ježkovy Voči“ – bezpečné chování a jednání
 • „Povídálci“ – rozvoj řeči komunikačních dovedností
 • „Šikovné ručičky“ – podpora jemné motoriky
 • „Školáčci“ – podpora školní zralosti a připravenosti
 • Ekologie - sypání do krmítek
 • Ekologie - květinový a bylinkový záhon
 • Soutěže a akce pořádané městem a organizacemi

Během roku navštívíme, uskutečníme, uvidíme:

 • Divadlo rozmanitostí Most
 • Městské divadlo Žatec
 • Městská knihovna Žatec – „Čtenářský klubík“
 • Setkání s poníkem
 • Regionální muzeum K. A. Polánka
 • Tematicky zaměřené dopolední pobyty venku
 • Společná setkání s žáky 1. tříd - Čtení
 • Návštěva ZUŠ - zápis
 • Návštěva složek MV, MZ ve školce
 • Sponzorství zvířete v ZOO Praha
 • Odborná přednáška pro rodiče – první pomoc u dětí
 • Sběr kaštanů pro daňky
 • Sběr plodů - šípky, jeřabiny, ořechy
 • „Školičková olympiáda"
 • „Balónková Evička“ ve školičce
 • Hopsík ve školce
 • „PRIMAVIZUS“ – vyšetření zraku dětí
 • „Focení s paní Ladou Baladovou“ – Vánoce, školáci – tablo, konec školního roku
 • Loučení se školáky

Akce na měsíc květen a červen 2024

 • 4.5.2024 Chmelfest průvod Chmelový maják
  6.5.2024 Výroba překvapení na Den matek DDM Žatec
  7.5.2024 Návštěva ZUŠ ZUŠ Žatec
  14.5.2024 Předčtenářský klub knihovna Žatec
  22.5.2024

  Tři zlaté vlasy děda Vševěda

  divadlo Žatec
  23.5.2024

  Olympiáda školek (pouze předškoláci)

  hřiště Slavoj Žatec
  28.5.2024

  Celodenní výlet

  lesopark Chomutov
  30.5.2024

  Pohádková stezka

  park pod nemocnicí
  7.6.2024

  Relaxační jízda na koni

  u řeky Ohře
  12.6.2024

  Průzkumníci v Austrálii

  divadlo Žatec
  12.6.2024

  Vystoupení ke Dni otců

  v MŠ
  21.6.2024

  Šerpování předškoláků

  v MŠ
  26.6.2024

  Fotografování

  v MŠ
  28.6.2024

  Relaxační jízda na koni

  u řeky Ohře
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme za společně strávený čas a všem dětem a jejich rodičům i blízkým přejeme prázdninové letní dny plné sluníčka, dobré nálady, zajímavých zážitků a předškolákům úspěšný start do školy. 

Pokyny pro zákonné zástupce

V případě, že je dítě alergik, předejte mateřské škole lékařskou zprávu, která je součástí dokumentace dítěte – posudek o zdravotním stavu dítěte.

Prosíme o nahlášení aktuálního kontaktu na zákonného zástupce dítěte, který v případě potřeby bude vždy dostupný.

Žádáme zákonné zástupce, aby z důvodu změny výše úplaty za předškolní vzdělávání od září 2023 (390 Kč/měs) případně upravili platební příkazy.

Provoz školky byl v období od 2.2. do 9.2.2024 přerušen (pololetní a na ně navazující jarní prázdniny), z tohoto důvodu je úplata za školné za měsíc únor snížena na 279 Kč.

Pár slov o nás o naší školce

Školka se nachází v budově Základní školy v Žatci, Petra Bezruče 2000, v přízemí, vchod z hlavního předního vchodu školy.

Zobrazit na mapě

Provoz školky denně od 6.15 do 16.15 hod. Výuku zajišťují kvalifikované učitelky - Kristýna Zemanová a Nikola Kratochvílová a asistentka Anna Poděbradská.

Děti vzděláváme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Provoz školky byl zahájen 4. listopadu 2013. Celková kapacita MŠ je 26 dětí, v současné době je naplněna.

Prostory školky jsou po celkové rekonstrukci, jsou vybaveny novým moderním nábytkem, učebními pomůckami, hračkami a zařízením včetně interaktivní tabule, dataprojektoru a počítače připojeného na internet. Z objektu školky je možno vyjít do přilehlé zahrady, kde jsou instalovány zahradní herní prvky.

Kontakty