Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6
Zápis do MŠ 2024
7
Zápis do MŠ 2024
8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Naše škola > Projekty > Národní plán obnovy (NPO)

Národní plán obnovy (NPO)Doučování (2022, 2023)

V souvislosti s negativními dopady výluk prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 určilo MŠMT finanční prostředky na realizaci doučování žáků. Finančním zdrojem pro realizaci Doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie - Next Generation EU.

Doba realizace projektu: leden 2022 - srpen 2023

Výše projektu za rok 2022: 162 950 Kč

Výše projektu pro rok 2023: 175 200 Kč

Prostředky jsou čerpány výhradně na úhradu odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to za vykonanou práci související s činností školy vedoucí k vyrovnání vzdělávacích ztrát žáků z důvodu výpadku prezenčního vyučování při pandemii covid-19. V roce 2022 bylo odučeno 612 hodin.

Jedná se o skupinové doučování potřebných žáků školy napříč téměř všemi ročníky. 

 

Digitální pomůcky a Prevence digitální propasti (komponenta 3.1. NPO - 2022, 2023, 2024)

Komponenta 3.1. "Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace" je jednou z komponent Národního plánu obnovy. Prostředky na realizaci NPO jsou ČR poskytnuty z EU prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost a to v průběhu let 2021 - 2026.

Komponenta se soustředí na proměnu obsahu, podporu digitální a informační gramotnosti a informatického myšlení, dále na zlepšení úrovně vybavení škol a založení fondu mobilních digitálních zařízení, čímž přispěje k prevenci tzv. digitální propasti. V neposlední řadě cílí na podporu digitálních kompetencí pedagogů což je nutný předpoklad pro inovaci výuky a získání potřebných dovedností žáků.

Publikační leták

 

Škola obdržela finanční prostředky:

v roce 2022 dotace na dva projekty: Prevence digitální propasti a Digitální učební pomůcky pro MŠ

v roce 2023 dotace na dva projekty: Prevence digitální propasti a Pokročilé digitální učební pomůcky pro ZŠ

v roce 2024 dotace na projekt: Prevence digitální propasti 

 

Prevence digitální propasti (2022, 2023, 2024)

Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií ve vzdělávání všem žákům i těm, kteří jsou znevýhodněni tím, že nemají vlastní zařízení. Účelem je pořízení základních mobilní digitálních technologií včetně příslušenství k zapůjčení pro znevýhodněné/potřebné žáky, kteří nemají k dispozici vlastní mobilní digitální zařízení tak, aby je měli k dispozici pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem. 

Výše dotace na rok 2022: 618 tis. Kč

Realizace:

  • 40 ks chromebooků včetně nabíjecího boxu
  • pomůcka pro slabozraké žáky - kamerová lupa s příslušenstvím

Výše dotace na rok 2023: 110 tis. Kč

Realizace:

  • 9 ks chromebooků 
  • 8 ks mobilních telefonů

Technologie jsou žákům zapůjčovány formou krátkodobé zápůjčky.

 

Výše dotace na rok 2024: 256 tis. Kč

Chystáme dokoupit mobilní zařízení pro znevýhodněné žáky.

 

Digitální učební pomůcky (2022, 2023)

Cílem je vybavení žáků pokročilými digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí. Účelem je pořízení pokročilých digitálních učebních pomůcek pro žáky ZŠ, pro MŠ se jedná o pořízení základních učebních pomůcek. Žák využívá pomůcky pro pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí napříč vzdělávacími oblastmi podle revidovaného RVP.

Pro rok 2022 jsme obdrželi dotaci pouze pro MŠ a to ve výši 16 tis. Kč.

Zakoupili jsme robotické "hračky" Blue Bot a Botley a stavebnici Magna Tiles jako unplugged aktivitu.

 

Pro rok 2023 jsem obdrželi dotaci pouze pro ZŠ a to ve výši 215 tis. Kč, neboť jsme od 1.9.2023 zahájili výuku IT podle revidovaného RVP.

Zakoupili jsme pokročilé digitální učební pomůcky:

  • brýle pro virtuální realitu
  • digitální mikroskopy
  • vzdělávací online software
  • robotické stavebnice
  • programovatelné inteligentní pomůcky
  • digitální řezací plotr

 

Digitalizujeme školu (2020)

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k zakoupení digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia (období covidu a distanční výuky).

Publikační leták

Výše dotace: 456 272 Kč

Pořídili jsme notebooky pro učitele, webové kamery, reproduktory, grafické tablety a online výukový software.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všechny zde uvedené projekty a dotace jsou financovány za účasti MŠMT ČR, Národního plánu obnovy a Evropské Unie.