Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Naše škola > Projekty > Národní plán obnovy (NPO)

Národní plán obnovy (NPO)Doučování

V souvislosti s negativními dopady výluk prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 určilo MŠMT finanční prostředky na realizaci doučování žáků. Finančním zdrojem pro realizaci Doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie - Next Generation EU.

Doba realizace projektu: leden 2022 - srpen 2023

Výše projektu za rok 2022: 162 950 Kč

Výše projektu pro rok 2023: 175 200 Kč

Prostředky jsou čerpány výhradně na úhradu odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to za vykonanou práci související s činností školy vedoucí k vyrovnání vzdělávacích ztrát žáků z důvodu výpadku prezenčního vyučování při pandemii covid-19. V roce 2022 bylo odučeno 612 hodin.

Jedná se o skupinové doučování potřebných žáků školy napříč téměř všemi ročníky. 

 

Digitální pomůcky a Prevence digitální propasti (komponenta 3.1. NPO - 2022)

Komponenta 3.1. "Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace" je jednou z komponent Národního plánu obnovy. Prostředky na realizaci NPO jsou ČR poskytnuty z EU prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost a to v průběhu let 2021 - 2026.

Komponenta se soustředí na proměnu obsahu, podporu digitální a informační gramotnosti a informatického myšlení, dále na zlepšení úrovně vybavení škol a založení fondu mobilních digitálních zařízení, čímž přispěje k prevenci tzv. digitální propasti. V neposlední řadě cílí na podporu digitálních kompetencí pedagogů což je nutný předpoklad pro inovaci výuky a získání potřebných dovedností žáků.

Škola obdržela v roce 2022 dotace na dva projekty: Prevence digitální propasti a Digitální učební pomůcky pro MŠ

Prevence digitální propasti (2022)

Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií ve vzdělávání všem žákům i těm, kteří jsou znevýhodněni tím, že nemají vlastní zařízení. Účelem je pořízení základních mobilní digitálních technologií včetně příslušenství k zapůjčení pro znevýhodněné/potřebné žáky, kteří nemají k dispozici vlastní mobilní digitální zařízení tak, aby je měli k dispozici pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem. 

Výše dotace: 618 tis. Kč

Realizace:

  • 40 ks chromebooků včetně nabíjecího boxu
  • pomůcka pro slabozraké žáky - kamerová lupa s příslušenstvím

Technologie jsou žákům zapůjčovány formou krátkodobé zápůjčky.

Digitální učební pomůcky (2022)

Cílem je vybavení žáků pokročilými digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí. Účelem je pořízení pokročilých digitálních učebních pomůcek pro žáky ZŠ, pro MŠ se jedná o pořízení základních učebních pomůcek. Žák využívá pomůcky pro pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí napříč vzdělávacími oblastmi podle revidovaného RVP.

Pro rok 2022 jsme obdrželi dotaci pouze pro MŠ a to ve výši 16 tis. Kč.

Zakoupili jsme robotické "hračky" Blue Bot a Botley a stavebnici Magna Tiles jako unplugged aktivitu.

Pro ZŠ obdržíme dotaci v roce 2023, kdy od 1.9.2023 zahájíme výuku podle revidovaného RVP.