Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Naše škola > Projekty > Multimediální učení (EU Peníze školám)

Multimediální učení (EU Peníze školám)logo_projekt5.gif

Smyslem a cílem celého projektu je zprostředkovat a zkvalitnit přijatelnou formou výuku na naší škole prostřednictvím nových metod a nástrojů, učebních pomůcek a materiálů za využití a propojení všech médií, dále pak rozvíjet kompetence našich učitelů zejména pro oblast digitálních technologií.

Rádi bychom nejenom šli s dobou, ale určovali i krok. Budeme pokračovat v tom, co již aktivně děláme a hlavně ... dále objevovat, získávat, inspirovat, zkvalitňovat ... prostě inovovat.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OBLASTI PODPORY 1.4 OP VK - UKONČENO

Celkový rozpočet projektu 1 021 115 Kč
Registrační číslo:  CZ.1.07/1.4.00/21.1634
Realizační období: 1. května 2011 - 31. října 2013
Kontaktní osoby: Bc. Eva Hapáková, Mgr. Radka Vlčková, tel. +420 415 710 598

Klíčové aktivity projektu: 

 • Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
 • Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků ZŠ (I/1)
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií (III/3)
 • Podpora inovativních metod a forem práce zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí žáků při výuce matematiky a podpora DVPP (IV/2)
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků ZŠ a k individualizaci výuky v této oblasti (IV/3)

Realizace 

Pro zajištění klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a Podpora inovativních metod a forem práce při výuce matematiky jsme školu dovybavili digitálními technologiemi a zakoupili a do výuky integrovali následující:

 • 3 x multydotykovoou interaktivní tabuli s ozvučením na pylonovém pojezdu včetně dataprojektoru a příslušného software
 • interaktivní dataprojektor pro možnost "mobilní výuky"
 • hlasovací zařízení zprostředkující interaktivitu, zpětnou vazbu, hodnocení či zaujetí
 • software pro propojení počítačů s cílem realizace tzv. digitální třídy
 • žákovské počítače, čímž jsme částečně upgradovali vybavení v počítačové učebně
 • učitelské počítače, čímž jsme rozšířili prostředky ICT dostupné pro učitele za účelem tvorby DUMů
 • žákovské notebooky pro realizaci výuky v tzv. digitální třídě
 • digitální fotoaparát pro záznam aktivit a jejich prezentaci

Většinu technologií jsme zrealizovali v průběhu prázdninových měsíců 2011, aby bylo možno plně realizovat projekt od začátku školního roku 2011/2012. V 6. A byla vytvořena učebna s možností tzv. digitální výuky, kdy každý žák má k dispozici osobní notebook, který je propojený speciálním software s učitelským počítačem a interaktivní tabulí.

Individualizaci výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti jsme realizovali převážně ve 4. třídě ZŠ praktické v předmětu ČJL a v 1. - 3. třídě ZŠ logopedické v předmětu Logopedická péče. Časová dotace byla 1 hodina týdně v každém předmětu, individualizace probíhala formou rozdělení výuky do skupin podle specifikovaných kritérií pro daný předmět.

Vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo kontinuálně během realizačního období v závislosti na nabídce seminářů. Pedagogové se ve většině případů zúčastňovali aktivit se zaměřením na rozvoj a zvyšování kompetencí v oblasti digitálních technologií s cílem vytváření výstupů projektu - DUMů a tvorbou vlastních výukových aktivit a materiálů.

Výstupy projektu

Šablona Jednotka
výstupu
Počet
výstupů
Dosaženo výstupů
za celé období
Oblast vzdělávání, okruh, téma
I/1  Vyučovací hodina  216  216 

Vytvořeny skupiny žáků podle kritérií
v předmětu ČJ čtení a ČJ logopedická péče
v 1.-3. ročníku ZŠL a 4. ročníku ZŠP

III/2  Sada 20 DUMů 15  15  Jazyk a jazyková komunikace vč. AJ, Fyzika, Zeměpis, Přírodopis,
Výchova k občanství, Dějepis, Výchova ke zdraví, Prvouka, ICT, Matematika 
III/3  Osvědčení  24  24  Odborné konference o podpoře IT ve výuce,
Zvyšování uživ. dovedností s výukovými SW,
Využití médií ve výuce 
IV/2  Sada 36 DUMů  M - Čísla a početní operace
M - Geometrie v rovině a prostoru 
IV/3  Osvědčení  Didaktické hry z M
Charakteristika a ukázky dobrého vyučování v M
Metody a formy práce se zaměřením na M gramotnost 

Monitorovací zprávy i závěrečná zpráva jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školy. Projekt byl úspěšně ukončen, závěrečná zpráva schválena.