Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16
Zápis do 1. ročníku ZŠ 2024
17
Zápis do 1. ročníku ZŠ 2024
18 19 20 21
22 23 24 25
Dámské povídání
26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Naše škola > Projekty > Enviučebna (MŽP, 2013)

Enviučebna (MŽP, 2013)Poskytovatel dotace: Revolvingový fond MŽP ČR
Výše dotace:  68 900 Kč

logo_mzp.gif 

Cíl projektu

Cílem projektu je dosažení určitého stupně "ekogramotnosti" žáků, získání a doplnění informací a náhledu na komplexnost vztahů člověka a životního prostředí a potřebu jeho ochrany. Projekt bude jeho účastníkům zajišťovat pravidelný informační servis a metodickou podporu i materiální zázemí v odpovídajícím prostředí.
Projekt počítá s vytvořením "enviučebny" na pozemku školy. Struktura přírodní učebny propojí teoretickou zónu s prostorem pro pěstování v regionu typických rostlin, záhonem pro vozíčkáře a relaxačně odpočinkovým prostorem se zapojením bioodpadu a tříděním odpadu v přírodních podmínkách.

Projekt volně navazuje na obdobné aktivity realizované v předchozích projektech zaměřených na environmentální výchovu a osvětu, vhodně je kombinuje, doplňuje a zavádí aktivity nové.

Klíčové aktivity projektu

 • realizace venkovní učebny
 • vybudování záhonu pro vozíčkáře
 • pěstební činnosti - založení "vzorkové" chmelnice
 • exkurze v pivovaru
 • založení bylinkové zahrádky a její údržba
 • založení vermikompostu (změna oproti projektu - založení kompostu)
 • vzdělávací den v Ekocentru a další projektové dny - Den Země, Hallowen
 • profilace ekohlídkyy
 • doprovodné aktivity - pro rodiče, zahradní bubnování, sběrový den, výtvarné a relaxační aktivity v enviučebně

Průběh realizace projektu (leden - prosinec 2013)

Leden seznámení s projektovým záměrem
dotazníky pro zjišťování podoby učebny
založení ilustrační skládky
Únor, Březen teoretická příprava na realizaci sadby + žákovské kalkulace náklady na pěstební práce
grafický návrh podobyt učebny - soutěž s vyhodnocením
založení vermikopostu
kvůli stále špatnému počasí nemůžeme vyrazit ven a připravovat terén pro učebnu
Duben v závislosti na počasí příprava pozemku, terénní úpravy pozemku a záhonu pro vozíčkáře
den Země - projektový den, účast rodinných příslušníků
založení bylinkové zahrady
založení školní chmelničky - získání sadby a její příprava ve skleníku 
Květen, Červen terénní úpravy pozemku - částečné zadláždění + výstavba učebny
zatravňování, výsadba rostlin, údržba pozemku, ochrana rostlin
přípravy herbáře + jeho dokončení
průběžná fotodokumentace 
Červenec, Srpen zastřešení pozemku
údržba pozemku a ochrana rostlin
částečná sklizeň 
Září - Prosinec údržba pozemku
sklizeň
sadba chmele
využívání učebny k výukovým i mimoškolním aktivitám
instalace mobiliáře 
Průběžné celoroční aktivity třídění bioodpadu
pozorování kompostu
dokumentace projektu
profilace ekohlídky
různé výukové bloky zaměřené na téma ekovýchova, pěstování rostli, údržba pozemku 
Projektové dny Den Země
Rodičovská ekovýchova
Sběrový den doma
Halloween
Exkurze - pivovar
Vzdělávací workshop - Ochrana životního prostředí 

Rozpočet projektu 

Rozpočet byl stanoven s důrazem na výstupy aktivit projektu, předpokládá náklady spojené s:

 • pořízením dřevin, semen a bylin
 • terénními úpravami pozemku
 • vybavením venkovního nábytku pro účely výuky a dalších doprovodných aktivit
 • doprovodnými náklady - žákovské portfolia, pracovní listy, herbář
 • prezentací projektu

Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědný příjemce grantu (ZŠ a MŠ Žatec) a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.