Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Naše škola > Projekty > Podpora škol s nadprůměrný zastoupením sociálně znevýhodněných žáků (2022 - 2025)

Podpora škol s nadprůměrný zastoupením sociálně znevýhodněných žáků (2022 - 2025)Finanční podpora:

Implementace reformy 3.2.2. Národní plán obnovy (NPO), (MŠMT, Národní pedagogický institut)

Komponenta 3.2. Adaptace kapacity a zaměření školních programů NPO

Výzva: Č.j.: MSMT-18109/2022-6
Registrační číslo: MSMT-28573/2022-1
Název projektu: Podpora škol - Společnou cestou
Role naší školy: příjemce podpory
Realizace: 1. 9. 2022 - 31. 8. 2025
Klíčové aktivity:

A1 Asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním
A2 Školní speciální pedagog
A3 školní sociální pedagog

B6 Vzdělávací akce pro žáky se zaměřením na zvyšování jejich studijní motivace

B7 Zážitkový vzdělávací program pro žáky

C1 DVPP se zaměřením na společné vzdělávání a inovativní metody a postupy ve vzdělávání

Rozpočet projektu: 4 942 651 Kč
Zaměření a cíle:

Posílení školy jako instituce připravené na práci se žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu. Škola posílí roli přirozeného partnera rodin i dalších aktérů, cílem je zvýšení školní úspěšnosti žáků, jejich motivace k učení a celkový wellbeing.

Kontaktní osoby:

Mgr. Zdeňka Hamousová, ředitelka školy

Mgr. Alena Lukešová, koordinátor projektu
Bc. Eva Frančeová, účetní, administrativa

 CS Financováno Evropskou unií_POS_POS.jpg

 

Přehled podpory:

A1 Asistent pedagoga pro žáky se sociální znevýhodněním

Cíl aktivity: Poskytnout personální podporu 
Výstup aktivity: 1,3 úvazku na 35 měsíců
Rozpočet na aktivitu: 1 608 243 Kč

Realizace 

Od 1. října 2022 jsme zaměstnali 2 asistentky pedagoga v úvazku 1,0 a 0,3.
Z této aktivity jsou hrazeny platy včetně souvisejících odvodů.

A2 Školní speciální pedagog

Cíl aktivity: Poskytnout personální podporu 
Výstup aktivity: 0,5 úvazku na 36 měsíců
Rozpočet na aktivitu: 1 137 312 Kč

Realizace 

Od 1. září 2022 jsme zaměstnali 1 školního speciálního pedagoga v úvazku 0,5.
Z této aktivity hradíme plat včetně souvisejících odvodů.

A3 Školní sociální pedagog

Cíl aktivity: Poskytnout personální podporu
Výstup aktivity: 1,0 úvazku na 32 měsíců
Rozpočet na aktivitu: 1 442 048 Kč

Realizace 

Od 1. ledna 2023 jsme zaměstnali 1 školního sociálního pedagoga v úvazku 1,0.
Z této aktivity hradíme plat včetně souvisejících odvodů.

B6 Vzdělávací akce pro žáky se zaměřením na zvyšování jejich studijní motivace

Cíl aktivity:

Umožnit škole realizaci jednorázové akce nebo sérii na sebe navazujících akcí se zaměřením na podporu studijní motivace, adaptace na vzdělávací prostředí a sociální začlenění žáků se sociálním znevýhodněním.

Výstup aktivity: 10 dvouhodinových aktivit
Počet aktivit: 2 hod x 10
Rozpočet na aktivitu: 17 500 Kč

Realizace 

Realizovány vzdělávací akce na dané téma.

B7 Zážitkový vzdělávací program pro žáky

Cíl aktivity: Umožnit škole realizace zážitkového programu. Aktivita umožňuje realizaci programu bez nároků na spolufinancování ze strany rodin žáků.
Výstup aktivity: zážitkový program pro žáky se sociálním znevýhodněním v požadované časové dotaci
Časová dotace: 64 hodin
Rozpočet na aktivitu: 80 000 Kč

Realizace 

Realizovány zážitkové programy pro cílovou skupinu.

C1 DVPP se zaměřením na společné vzdělávání a inovativní metody a postupy ve vzdělávání

Cíl aktivity:

Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků, větší porozumění problematice společného vzdělávání a rozšiřování znalosti metod, které lze využít ve společném vzdělávání.

Výstup aktivity: absolvent vzdělávání v časové dotace min. 4 hodin
Počet aktivit: 8 akci DVPP po min. 4 hodinách
Rozpočet na aktivitu: 32 000 Kč

Realizace 

Účast na vzdělávacích akcích zaměřených na zvyšování kompetencí PP.

Další aktivity:

B10 Hrazení dalších nákladů spojených se vzděláváním žáka, které sloužit ke snižování či odstraňování bariér v přístupu ke vzdělávání, jejich výše tvoří 7 % ze sumy realizovaných nástrojů (aktivit).

D Administrativní náklady projektu, které mohou činit max. 7 % z výše dotace.