Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Naše škola > Projekty > Šablony pro rozvoj vzdělávání (MŠMT, OPVVV, 2017 - 2019)

Šablony pro rozvoj vzdělávání (MŠMT, OPVVV, 2017 - 2019)Šablony pro rozvoj vzdělávání

Finanční podpora: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), MŠMT
Výzva: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006386
Role naší školy: příjemce podpory
Realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019
Klíčové aktivity: I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)
II/1.1 Školní asistent - personální podpora ZŠ
Rozpočet projektu: 780 060 Kč
Kontaktní osoby: Mgr. Alena Lukešová, koordinátor projektu
Bc. Eva Frančeová, účetní, administrativa

logo_OPVVV.jpg 

I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ

Specifický cíl: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
Cíle a popis aktivity: Podpora pedagogů MŠ ve zvyšování kvality každodenní práce prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol.
Výstup aktivity: Dva absolventi uceleného bloku vzájemného vzdělávání, každý v délce 16 hodin.
Počet jednotek 60
Rozpočet na aktivitu: 254 760 Kč

Realizace 


Učitelky naší mateřské školy se inspirují prací v hostitelských MŠ v regionu i mimo něj, vyhledávají vhodné náměty, vyměňují si zkušenosti a poté je aplikají ve své každodenní práci. O svých návštěvách poté v rámci metodických sdružení informují své kolegy.
Z finančních prostředků této aktivity jsme zakoupili učební pomůcky a potřeby pro mateřskou školu.

II/1.1 Školní asistent - personální podpora ZŠ

Specifický cíl: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Cíle a popis aktivity: Poskytnou dočasnou personální podporu - školního asistenta, který poskytne větší podporu žákům ohroženým školním neúspěchem.
Výstup aktivity: Práce školního asistenta ve škole ve výši úvazků 0,5 na 1 měsíc.
Počet jednotek 30
Rozpočet na aktivitu: 525 300 Kč

Realizace 


Od 1. listopadu 2017 jsme zaměstnali školní asistentku, která se převážně věnuje 3 žákům ve 4. ročníku ZŠ, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem.
Další školní asistent funguje na škole od 1. září 2018 a je k dispozici převážně potřebným žákům na elokovaném pracovišti v Lidické ul.
Z této aktivity hradíme platy obou asistentů včetně souvisejících odvodů.