Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Naše škola > Projekty > Pracujeme s novými technologiemi (MŠMT, OPVK, 2014)

Pracujeme s novými technologiemi (MŠMT, OPVK, 2014)Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v rámci OPVK, prioritní osa Počáteční vzdělávání
Příjemce: Smarter Training & Consulting, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0038
Role naší školy: partner s finančním příspěvkem
Realizace: 1. 9. 2014 - 31. 7. 2015
Finanční příspěvek: 579 537,58 Kč
Kontaktní osoby: Mgr. Alena Lukešová, koordinátor projektu
Bc. Eva Frančeová, účetní, administrativa

logo_esf.jpg 

Projekt je zaměřen na zlepšení kompetencí pedagogů a vedoucích pracovníků škol v oblasti využívání ICT ve výukovém procesu. Z věcné stránky je koncipován tak, aby podpořil cílovou skupinu ve více tematických oblastech, a to různými způsoby:

  • školení pro vedoucí pracovníky
  • akreditované kurzy pro pedagogy a ICT pracovníky
  • poradenství, mentoring vč. online podpory
  • nákup IT techniky a dopňkového software

Část školení bude realizována vlastními kapacitami žadatele, větší část formou nákupu služby od akreditovaných vzdělávacích organizací. Do projektu je zapojeno 33 škol z Libereckého a Ústeckého kraje formou partnerství s finančním příspěvkem.

Partner je do projektu zapojen, protože disponuje cílovou skupinou. Hlavním důvodem zapojení je možnost zvýšení odborných profesních dovedností vedoucích a pedagogických pracovníků školy v oblasti práce s ICT ve výuce. V realizačním týmu projektu je zřízena pozice koordinátor partnera, který bude zajišťovat práci s cílovou skupinou (harmonogram školení atd.), spoluorganizovat jednotlivá školení, podílet se na výběru dodavatelů techniky a zajišťovat evaluaci projektu.

Realizace

Září zajištění souhlasu zřizovatele, podpis partnerské smlouvy, důsledné seznámení s projektem
Říjen podpis smlouvy s koordinátorem, webináře a semináře upřesňující aktivity projektu
výběr cílové skupiny pedagogů a výběr vhodných kurzů
Listopad upřesnění harmonogramu a náplně kurzů
předání informací zapojeným pedagogům
zahájení spolupráce s lektorem a mentorem
Prosinec realizace semináře SNB34 "Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí" - účast 15 pedagogů
zajištění podkladů pro monitorovací zprávu
upřesnění techniky
účast vedení na semináři Zavádění moderních technologií do výuky
Leden realizace semináře Autorský zákon vč. e-learningového studia - účast 19 pedagogů
kompletace podkladů pro příjemce
Únor zajišťování termínů seminářů a dodávky hardware - notebooků
kompletace podkladů pro příjemce
příprava na mentoring
autoevaluce zapojených učitelů - vstupní dotazník
Březen realizace semináře Metodika okamžitého hodnocení pomocí Smart Response - účast 10 pedagogů
účast 3 pedagogů na semináři Didaktické nástroje pro Digitální třídu
dodávka notebooků pro učitele
Duben oživení a konfigurace notebooků, předání učitelům
Květen realizace semináře Moderní nástroje a inovativní postupy - I. stupeň - účast 10 učitelů
realizace semináře Cloudové nástroje pro zapojení žákovských zařízení ve výuce - účast 12 učitelů
přímý mentoring na škole pro 15 učitelů
Červen realizace semináře Moderní nástroje a inovativní postupy - Český jazyk - účast 8 učitelů
realizace semináře Moderní nástroje a inovativní postupy - Matematika - účast 5 učitelů
účast na semináři Správa sítě a školní infrastruktury - 2 učitelé
dodávka doplňkového software, předání informací učitelům
Červenec závěrečná sumarizace podkladů a jejich předání příjemci dotace pro účely monitorovací zprávy
autoevaluce zapojených pedagogů - výstupní dotazník