Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6
Zápis do MŠ 2024
7
Zápis do MŠ 2024
8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Naše škola > Základní škola > ZŠ § 16 > Digitální třída

Digitální třída

Projekt DIGITÁLNÍ TŘÍDA volně vychází z projektu Vzdělání21 Úspěšný žák digitálního věku, který probíhá od září 2009 na českých základních školách (tzv. pilotní školy).
Tento projekt hledá efektivní cesty zapojení moderních technologií do výuky, zároveň ověřuje a dokumentuje jejich reálný přínos pro žáky, učitele i školy samotné.
Cílem projektu Vzdělání21 je nabídnout školám ověřený, ucelený systém nasazení počítačů do každodenní výuky. Pracuje na ucelené koncepci výuky, postavené na kvalitním vzdělávacím obsahu v propojení s moderními, interaktivními technologiemi. Zapojené pilotní školy nabízejí příklady dobré praxe - praktické a funkční vzory pro další zájemce. 

Vše o projektu se dozvíte na webu:

logo_vzdelani21.jpg

Digitální třída v našem pojetí

Uvedený projekt nás velmi zaujal a rozhodli jsme se jej "nasadit" i v našich podmínkách, konkrétně implementovat jej do 6. A ZŠ praktické. Ve školním roce 2011/2012 žáky postupně zapojujeme do procesu výuky interaktivní formou s využitím ICT nástrojů.
Již v minulých letech jsme zrealizovali třídu vybavenou interaktivní tabulí, počítačem, dataprojektorem, vizualizérem a různými výukovými materiály, žáci nemají problémy s výukou za pomoci těchto nástrojů, učitelé jsou schopní a zdatní technologie každodenně efektivně využívat.

V září 2011 jsme třídu "dovybavili" Wi-Fi routerem a žákovskými notebookami a softwarem umožňujícím vzájemné propojení všech digitálních komponent.
Každý žák třídy má k dispozici vlastní notebook, který se tak pro něj stává běžnou učební pomůckou, jako sešit či učebnice, přestává být hračkou. Učitel má možnost ovládat žákovské notebooky na ploše tabule či počítače, zasílá jim různé "aktivity" k prostudování či vypracování, nechává je samotné vytvořit různé "pracovní listy". To vše žák může zaslat zpět učiteli, či učitel může vyvolat žákovu obrazovku na tabuli a společně mohou diskutovat, opravovat, interaktivně se vzdělávat ... Pomocí testovacího zařízení si učitel nejen ověřuje zpětnou vazbu, ale i žáky motivuje, aktivizuje, hodnotí, sdílí výsledky.

V neposlední řadě má učitel možnost využít tzv. DUMy svých kolegů, které jsou k dispozici v digi-bance na serveru školy, a které jsou přesně ušity na míru našich žáků či upravovány a přizpůsobovány pro potřeby každého jednotlivého učitele i žáka.

Snahou našeho projektu je vytvoření funkčního, smysluplného a našim podmínkám vyhovujícího společného digitálního prostoru žákovských notebooků a PC učitele s kvalitním vzdělávacím obsahem za účasti interaktivní a multimediální formy výuky. Ukázat žákům, že počítač není jen hračkou a že je dostupný ve školním prostředí každému ...

Postupně do žákovských NB i učitelských počítačů nainstalujeme interaktivní učebnice, které jsou téměř totožné se svými tištěnými kolegyněmi. I-učebnici však doplňuje řada odkazů na dané téma, aktivity obohacující dané téma, učitel si může učebnici doplnit vlastními poznámkami a uchovat pro příští roky, podporují multimediální přístup ke vzdělávání.

Ve 3. třídě ZŠ logopedické také realizujeme výuku za pomoci technologií, zde však mají žáci k dispozici tzv. digitální hnízda a mohou pracovat u 1 počítače menší skupiny dětí.

Co potřebujete k realizaci?

Technické vybavení

Nutné vybavení pro realizace digi třídy, model 1:1 (každý žák má NB):
učitelský počítač nebo notebook + interaktivní tabule s ozvučením + dataprojektor + žákovské notebooky + připojení na internet (Wi-Fi) + software
Software v sobě zahrnuje:

  • SW pro ovládání tabule s nabídkou galerie objektů pro snadnou přípravu výukových hodin
  • SW pro vzájemné propojení a ovládání žákovských NB a PC učitele
  • ostatní - výukové programy, kancelářský balík, webový prohlížeč aj.

Rozšiřující doporučené vybavení:
pojezd tabule pro vertikální nastavení výšky + hlasovací zařízení + vizualizér + interaktivní učebnice + skříň pro uložení NB s možností dobíjet je:

Finanční prostředky

Pokud mám zájem vybudovat podobnou učebnu, je potřeba odpovědět na dvě otázky: Kolik? a Za co?
Na první otázku jednoduše odpoví odborníci; zadáte-li si poptávku s kalkulací, obchodní zástupci firem nabízející potřebné vybavení vám jistě sestaví cenovou nabídku, o které budou možná schopni dále vyjednávat. Nicméně, není to levná záležitost a raději koupíme "prověřené" zboží.

Učebna v naší škole s nutným i rozšiřujícím technickým vybavením vyšla na nejméně 300 tis. Kč, notebooky byly zakoupeny pro 13 žáků. Tabuli jsme zvolili modernější "multydotykovou" na pylonovém pojezdu, hlasovátek máme 16 ks, interaktivní učebnici zatím jednu pro výuku angličtiny. Skříň byla zhotovena na míru, umožní úschovu i nabíjení notebooků. Žáci si domů NB nenosí.

Zamyslíme-li se nad otázkou Za co nakoupíme?, je nutné zmínit tzv. mimorozpočtové zdroje. Protože z ONIVek na to nemáte. Takže v současné době ideální využití tzv. šablon, nebo-li EU Peníze do škol. Dalším zdrojem účelové dotace, sponzoři, granty.
Naší učebnu jsme z větší části financovali právě ze šablon.

Podporu vedení školy, technickou podporu

Vedení musí souhlasit, někdo musí určit co chceme, jak to zařídíme, provést pravděpodobně výběrové řízení. Poté zajistit nákup, instalaci komponent, oživení, vyzkoušení. Důležitá je běžná podpora a údržba, jednoduchá či složitější oprava. Máme takové lidi kolem sebe??

Lidské zdroje - kompetence, nadšení

Máme nadšené učitele? Mají příslušné kompetence? Jsou ochotni se téměř neustále vzdělávat?
Nestačí základní uživatelské dovednosti v oblasti ICT, učitel by měl být spíše technicky zdatnější, kreativní, pružný. Nutností je pokročilé využívání softwarových nástrojů a objektů, aby dokázal vytvořit smysluplné, zajímavé a přínosné digitální materiály, také pojem komprimace, zálohování, sdílení či oprávnění by mu neměly být cizí.
Rozhoduje, co z obsahu učiva může být lépe (názorněji, efektivněji, zajímavěji apod.) zprostředkováno pomocí počítače, interaktivní tabule, elektronické učebnice, v čem konkrétně přispěje použití moderních pomůcek k plnění cílů výuky, jak využít pomocí PC názornost či spolupráci ve skupině.

Velkou dávku trpělivosti

Tu rozhodně potřebujete! Neustále řešíme problémy s hardware i software, občas vypadne Wifina, nefunguje tabule či hlasovací systém a zákon schválnosti funguje v momentě, kdy máme připravenou dokonalou vyučovací hodinu za pomoci moderních technologií.

Co můžeme očekávat?

  • Nadšení a zájem žáků! Neskutečnou motivaci! Ačkoliv využíváme technologie již téměř 10 let, jsou žáci stále nadšení a pohrůžka zákazu použití notebooků má úžasný účinek.
  • Možnost zprostředkování učiva srozumitelně a názorně, nevšedně
  • Zvýšení žákovských a učitelských ICT kompetencí
  • Přirozené prostředí pro žáka 21. století a jeho následné uplatnění
  • Podpoříme bezpečné a etické zacházení s informačními technologiemi
  • Zajištění výstupů v podobě DUMů pro potřeby realizovaného projektu v rámci tzv. šablon (projekt Multimediální učení)

Provoz učebny

Žáci digitální třídy pracují s osobními notebooky, interaktivní učebnicí a multimediálními nástroji, avšak také k výuce používají tištěné učebnice a pracovní sešity. Jsou s učitelem propojeni ve společném digitálním prostoru, využívají interaktivní tabuli, výukové materiály ve svých noteboocích. Výuka je přizpůsobena individuálním potřebám žáků i učitele. Domů žáci NB nenosí.
O údržbu a servis učebny a technických prostředků se stará třídní učitel a správce ICT, v případě složitějších (zatím záručních) oprav dodavatel technologií.

Učebnu primárně používá třídní učitelka 6. A, která také s NB nejvíce pracuje, dále je učebna přístupná ostatním učitelům podle dohody. Jedenkrát týdně jsou notebooky zapůjčeny žákům jiných tříd v rámci tzv. Perfect Day.